Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Speelgoedbank De Meern 'Het Speelkwartier'

Het doel van Het Speelkwartier is het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De speelgoedbank zamelt speelgoed in van particulieren, die geïnformeerd worden via scholen, verenigingen en onze website. Ook ondernemers en andere organisaties weten Het Speelkwartier te vinden. Zo zijn er bedrijven die de stichting ondersteunen met giften, sponsoring en inzamelingsacties. Boreco biedt de speelgoedbank gratis huisvesting en ondersteuning in de vorm van hand- en spandiensten. Dankzij deze inspanningen werd Boreco in 2012 genomineerd voor de Slinger Award, een onderscheiding voor bedrijven die zich actief inzetten voor de samenleving en maatschappelijke belangen.

VRIJWILLIGERS

Met zo’n 20 vrijwilligers en een onafhankelijk bestuur werkt Het Speelkwartier aan haar doelstellingen:

  • Goed en mooi speelgoed inzamelen en weggeven aan kinderen die vanuit huis niet de beschikking kunnen hebben over speelgoed;
  • Speelgoed verzorgd, leuk en attractief presenteren in de ‘winkel’ in het bedrijfspand van Boreco, waardoor kinderen echt het gevoel krijgen een cadeautje uit te zoeken;
  • De winkel als stabiele factor te presenteren; goed verzorgd en attractief. De ‘uitgiftedagen’ zijn een uitje voor kinderen en ouders uit de doelgroep. Een plek van rust met een glaasje limonade, een kopje koffie, koekje en een zitje;
  • Een ontmoetingsplek te zijn voor ouders;
  • Een luisterend oor te bieden aan zowel ouder als kind;
  • Ouders te helpen om met aandacht speelgoed uit te zoeken dat past bij de interesses, leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Het Speelkwartier legt verantwoording af over activiteiten en financiën door middel van een jaarrekening en jaarverslag. Het Speelkwartier heeft een ANBI status.

Wilt u meer weten of Het Speelkwartier steunen? Kijk dan op de website www.speelgoedbankdemeern.nl en neem contact op.