VEETEELT / KOEIEN

In de Classic draaistal komen jaren van ervaring en inzichten samen. De leidingen en de melktechniek zijn verwerkt in een fraai leidingkabinet, dat zich boven de koestanden en dus buiten het bereik van vuil bevindt. Door dit principe kan de constructie op de koestand zelf beperkt blijven; het zicht op de koeien en de bereikbaarheid worden niet belemmerd.

CLASSIC

  • Goed zicht op en bereik van de koeien
  • Onderhoudsarm 
  • Lange levensduur
  • Solide Boreco draaistal-onderstel
  • Koestand staal (traanplaat) of beton 
  • Voerende en niet-voerende uitvoering mogelijk
  • Leidingkabinet boven koestand zowel in R.V.S. als gecoat leverbaar

Type xyz2019v1