VEETEELT / KOEIEN

De Saturnus draaistal maakt maximaal gebruik van beschikbare ruimte, waardoor er meer koeien op een kleinere diameter kunnen worden gemolken dan bij andere draaistallen. Door het unieke positioneringsmechanisme van deze binnenmelker draaien de koeien bij het betreden van de stal twee keer 90 graden. De dieren komen in de lengte op de stal te staan waardoor ze langs de achterpoten gemolken worden. De plaatsing van de melktechniek boven de koestand zorgt ervoor dat er op de koestand geen ruimte verloren gaat. De beschikbare ruimte wordt optimaal benut.

SATURNUS

  • Capaciteitsverhogend
  • Van achteren melken 
  • Vlotte op- en afloop
  • Zeer kleine diameter voor een binnenmelker
  • Lage omloopsnelheid
  • Geschikt voor 1- of 2-mans systeem
  • Solide Boreco draaistal onderstel
  • Voerende en niet voerende uitvoering mogelijk
  • Hydraulisch aangestuurde positioneringshekken
  • Goed overzicht tijdens het melken

Type xyz2019v1