Saturnus draaistal

De Saturnus draaistal maakt maximaal gebruik van de beschikbare ruimte, waardoor er meer koeien op een kleinere diameter kunnen worden gemolken dan bij andere draaistallen. Door het unieke positioneringsmechanisme van deze binnenmelker, draaien de koeien bij het betreden van de stal 2x 90 graden waardoor ze in de lengte op de stal komen te staan.  Hierdoor kunnen de koeien door de achterpoten gemolken worden.

Ook de plaatsing van de melktechniek boven de koestand zorgt voor dat er op de koestand geen ruimte verloren gaat waardoor de beschikbare ruimte optimaal gebruikt kan worden.

Saturnus draaistal3
Saturnus draaistal4
Saturnus draaistal2
  • Capaciteitsverhogend
  • Van achteren melken.
  • Vlotte op en afloop.
  • Zeer kleine diameter voor een binnenmelker.
  • Lage omloopsnelheid.
  • Geschikt voor 1 of 2 mans systeem.
  • Solide Boreco draaistal onderstel.
  • Voerend en niet voerende uitvoering mogelijk.
  • Hydraulisch aangestuurde positioneringshekken.
  • Goed overzicht tijdens het melken.
Saturnus-draaistal1x