Kniplijn

Boreco heeft in samenwerking met Pouw een tweetal kniplijnen ontwikkeld voor gebruik bij Tata Steel.

Deze Kniplijn moet de verwerkingstijd en daarmee de kosten van het verwerken van restmateriaal bij Tata Steel aanzienlijk verminderen.

De eerste kniplijn richt zich op het klein knippen van rest-plaatmateriaal en beschikt daarvoor over een rollenbed, die de restplaten aan de schaar voert. De tweede kniplijn richt zich op de verwerking van hele rollen. Deze beschikt daarvoor over een afrol/wals mechanisme dat het materiaal gelijkmatig aan de schaar voert.

Kniplijn_1